С 6 по 8 марта 2020 г. в Сантехмаркете акция на смесители -10%

С 6 по 8 марта 2020 г. в Сантехмаркете по адресу: г. Советск, ул. Строителей, д. 12 акция на смесители -10%.

Картинка отсюда

Источник